logo                                                                                                                logo       

                                                   DIAMOND STAR LOGISTICS COMPANY LIMITED                                                            DIAMOND CUSTOMS SERVICE JOINT STOCK COMPANY 

VIỆT NAM XUẤT SIÊU GẦN 3 TỶ USD

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 11/2016, Việt Nam xuất siêu 2,98 tỷ USD.

 

Theo số liệu thống kê “sơ bộ” của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11/2016 (từ 16/11/2016 đến 30/11/2016) đạt hơn 16,75 tỷ USD, tăng 5,9%, tương ứng tăng 928 triệu USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 11/2016. 

 

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 10,73 tỷ USD, tăng 3,3% tương ứng tăng 344 triệu USD so với nửa đầu tháng 11/2016.

 

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 11/2016 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 11/2016 đạt hơn 316,9 tỷ USD, tăng 5,8%, tương ứng tăng gần 17,25 tỷ USD so với 11 tháng năm 2015.

 

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 11/2016 đạt hơn 205,2 tỷ USD, tăng 7,4% tương ứng tăng hơn 14,1 tỷ USD so với 11 tháng năm 2015 và chiếm 64,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

 

Theo Tổng cục Hải quan, trong kỳ 2 tháng 11/2016 cán cân thương mạihàng hóa cả nước thặng dư 276 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 11/2016 thặng dư hơn 2,98 tỷ USD.

 

Thông kê chi tiết của Tổng cục Hải quan cho thấy, về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11/2016 đạt  hơn 8,51 tỷ USD, tăng 11,6% (tương ứng tăng 886 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 11/2016. Tính đến hết tháng 11/2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 159,94 tỷ USD, tăng 7,8% tương ứng tăng hơn 11,61  tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2015.

 

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11/2016 đạt gần 8,24 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% (tương ứng tăng 41 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 11/2016. Tính đến hết tháng 11/2016, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 156,96 tỷ USD, tăng 3,7% (tương ứng tăng gần 5,64 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

 

VĂN HUY

Nguồn: Doanh Nghiệp Việt Nam

XUẤT NHẬP KHẨU: 

 

Fanpage

Support online

images
Hotline
0911 868 833
CEO: Ms. Rose Tel: 091 262 0369