logo                                                                                                                logo       

                                                   DIAMOND STAR LOGISTICS COMPANY LIMITED                                                            DIAMOND CUSTOMS SERVICE JOINT STOCK COMPANY 

DANH BẠ HÃNG TÀU LẤY LỆNH HẢI PHÒNG - DIAMOND STAR LOG

DANH BẠ HÃNG TÀU LẤY LỆNH HẢI PHÒNG

AGE-LINES CO.,LTD 0225.3686691 Tầng 4
(Số 5 Võ Thị Sáu - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng)
APL 0225.3823379 Tầng 20, Tòa nhà CÁT BI PLAZA
(Số 01 Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng)
ASL 0225.3250106 Room 417, 4th Floor, TD Business Center
(20A Lot, Le Hong Phong, Ngo Quyen, Hai Phong, Vietnam)
BE_LINE_AGENCIE 0225.3757001 Phòng 810, Tầng 8, Tòa nhà TD Plaza
(Số 20A Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng)
CMA - CGM 0225.3841656 Tầng 5, Tòa Nhà Hải Quân
(Số 5 Lý Tự Trọng - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng)
CNC
(Đại lý CMA-CGM)
0225.3841656 Tầng 5, Tòa Nhà Hải Quân
S(ố 5 Lý Tự Trọng - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng)
COSCO & COSFI 0225.3552778 Tầng 5, Tòa Nhà Thành Đạt
(Số 3 Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng)
DRAGON LOGISTIC 025.3552778 Số 5, Đường bao Nguyễn Bỉnh Khiêm
(Quận Hải An, Hải Phòng)
DONG YOUNG SHIPPING COMPANY 0225.3686839 Công ty TNHH VICONSHIP
(Số 11A Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng)
DOPHIL SEA-AIR 0225.3262521 Tầng 4, Tòa nhà GTIC
(Số 175-176 Bình Kiều 2, Quận Hải An, TP.Hải Phòng)
EVERGREEN 0225.3825241 Tầng 15, Tòa nhà CENTRAL TOWER
(Số 43 Quang Trung - Quận Hồng Bàng - TP.Hải Phòng)
EVERICH  0225.3753501 Phòng 814, Tầng 8, Tòa nhà TD Plaza
(Số 20A Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
ECULINES 0225.3686202 Phòng 15, Tầng 7, Tòa nhà Thành Đạt
(Số 3 Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
ECARGOWAY 0225.3260776 Phòng 528, Tầng 5, Tòa nhà SƠN HẢI
(Số 452 Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
FGS LOGISTICS LTD 0225.3853356 Phòng 5, Tầng 7, Tòa nhà THÀNH ĐẠT
(Số 3 Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
GERMADEPT 0225.3825961 Tầng 6, Tòa nhà TD PLAZA
(Số 20A Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
GLOBAL LINK 0225.374677 Tầng 8, Tòa nhà ACB
(Số 15 Hoàng Diệu - Quận Hồng Bàng - TP.Hải Phòng)
HEUNG-A SHIPPING 0225.3745013 Tầng 7, Tòa nhà HABOUR VIEW
(Số 12 Trần Phú - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
HQ LOGISTICS 0225.3246969 Phòng 407, Tầng 4, Tòa nhà TD PLAZA
(Số 20A Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
H & FRIEND GLOBAL 0225.3556806 Phòng 318, Tầng 3, Tòa nhà KS Dầu Khí
(Số 441 Đà Nẵng - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
INTER CONTINENTAL 0225.3552181 Phòng 14, Tầng 7, Tòa nhà THÀNH ĐẠT
(Số 3 Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
INTERLOG LOGISTICS 0225.3250475 Phòng 511, Tầng 5, Tòa nhà THÀNH ĐẠT
(Số 3 Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
KMTC LINE 0225.3686808 Tầng 2, Tòa nhà HABOUR VIEW
(Số 12 Trần Phú - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
KONOIKE VINA 0225.3686126 Phòng 7, Tầng 7, Tòa nhà THÀNH ĐẠT
(Số 3 Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
PL LOGISTICS 0225.3826179 Phòng 508, Tầng 5, Tòa nhà Sơn Hải
(Số 452 Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
MOL LOGISTICS 0225.3743446 Phòng 1, Tầng 2, Tòa nhà điều hành NOMURA
(Khu CN NOMURA - TP.Hải Phòng)
MOL O.S.K LINES 0225.3550874 Phòng 504, Tầng 5, Tòa nhà TD PLAZA
(Số 20A, Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
M&S VTEC 0225.3747886 Số 5 Lý Tự Trọng
(Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hồng Bàng - TP.Hải Phòng)
MAXPEED HÀ NỘI 0225.3614219 Phòng 608, Tầng 6, Tòa nhà TD Plaza
(Số 20A Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
MAERSK LINE 0225.35699 Tầng 7, Tòa nhà ACB
(Số 15 Hoàng Diệu - Quận Hồng Bàng - TP.Hải Phòng)
MCC 0225.3569907 Tầng 7, Tòa nhà ACB
(Số 15 Hoàng Diệu - Quận Hồng Bàng - TP.Hải Phòng)
MSC 0225.3836321 Phòng 1802, Tầng 18, Tòa nhà CÁT BI PLAZA
(Số 1 Lê Hồng Phong - Quận Hồng Bàng - TP.Hải Phòng)
NAM SUNG 0225.3686702 Tầng 3, Tòa nhà VOSA
(Số 25 Điện Biên Phủ - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
NYK LINES 0225.3552335 Tầng 8, Tòa nhà HABOUR VIEW
(Số 12 Trần Phú - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
NTSL 0225.355166 Phòng 535, Tầng 5, Tòa nhà Thành Đạt
(Số 3 Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
NORTHFREIGHT 0225.3551501 Số 25 Điện Biên Phủ
(Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
OOCL 0225.3757001 Phòng 515, Tầng 5, Tòa nhà TD PLAZA
(Số 20A Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
ORIMAS HẢI PHÒNG 0225.3550818 Số 54 Lê Lợi
(Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
SANTOH VINA
LOGICTICS CO.,LTD
0946 288038 Số 47/23 Đoạn Xá
(Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, TP.Hải Phòng)
SM LINE 0225.3979421 Tầng 5, Tòa nhà HẢI AN
(Km2, Đường Đình Vũ Quận Hải An, TP.Hải Phòng)
SINOKOR
(Germadept là Đại lý )
0225.3825971 Tầng 6, Tòa nhà TD PLAZA
(Số 20A Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)
SUPER STAR GLOBAL 0225.3686482 Phòng 5,6, Tầng 7, Tòa nhà Thành Đạt
(Số 3 Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng)

 

Fanpage

Support online

images
Hotline
0911 868 833
CEO: Ms. Rose Tel: 091 262 0369